دولت ,برخورد ,مجلس ,تخلف ,گزارش ,چنین ,افکار عمومی ,المال برگردانده ,پرداخت چنین ,دستور پرداخت ,است، برخوردسید تقی كبیری در گفتگو با نما:
اما و اگرهای پرداخت های میلیونی/ فیش های حقوقی كه مثل خوره به جان دولت افتاده است

منبع اصلی مطلب : اخبار عمرانی شهرستان خوی
برچسب ها : دولت ,برخورد ,مجلس ,تخلف ,گزارش ,چنین ,افکار عمومی ,المال برگردانده ,پرداخت چنین ,دستور پرداخت ,است، برخورد

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سید تقی كبیری در گفتگو با نما: